ఈ బ్లాగు నేను సేకరించిన పద్యాలు, పాటలు మీతో పంచుకునే వేదిక

Friday, February 20, 2015

జో అచ్యుతానంద -2

జో అచ్యుతానంద జో జో ముకుందా
రార పరమానంద రామ గోవిందా||జో||

నందు నింటను జేరి నయము మీరంగా
చంద్రవదనలు నీకు సేవచేయంగా
అందముగ వారిండ్ల నాడుచుండంగ
మందలకు దొంగ మా ముద్దు రంగ||జోజో||

అంగజుని గన్న మాయన్న ఇటు రార
బంగారు గిన్నెలో పాలు పోసేర
దొంగ నీవని సతులు బొంకుచున్నారా
ముంగిట నాడరా మోహనాకార||జోజో||

అంగుగ తాళ్ళపాకన్నయ్య చాల
శృంగార రచనగా చెప్పే నీ జోల
సంగతిగా సకల సంపదల నీవేళ
మంగళము తిరుపట్ల మదన గోపాల||జోజో||

జో అచ్యుతానంద జో జో ముకుందా
రార పరమానంద రామ గోవిందా||జో||


1 comment:

 1. ఆత్మజ్ఞాన స్వరూపునకు నమస్కారం,

  మహానుభావులైన మీరు ఎంతో కాలంగా శ్రమ కోర్చి జ్ఞాన యజ్ఞంలో బాగంగా ధర్మ సంబంద విషయాలను తెలియ చేస్తున్నారు, అందులకు కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకొంటున్నాము. అలాగే ఉడతా భక్తి గా సాయినాధుని కృపవల్ల భక్తి, జ్ఞాన సంబంద బ్లాగ్స్ ల నుంచి తాజా సమాచారాన్ని సేకరించి ఒకేచోట అందించే Aggregator బ్లాగ్ ను మహానుభావులైన పెద్దల సలహా మేరకు రూపొందించటం జరిగింది. ఇటువంటి అవకాశం కల్పించి, సేవ చేసుకొనే అవకాశం కల్పించిన వారికి మేము ఎంతో ఋణపడిఉంటాము. దయచేసి ఈ వెబ్ సైట్ దర్శింపగలరని మేము మనవి చేసుకొంటున్నాము.

  సాయి రామ్ సేవక బృందం,
  తెలుగు భక్తి సమాచారం - http://telugubhakthisamacharam.blogspot.in
  సాయి రామ్ వెబ్ సైట్ - http://www.sairealattitudemanagement.org
  * సర్వం శ్రీ సాయినాథ పాద సమర్పణమస్తు*

  ReplyDelete