ఈ బ్లాగు నేను సేకరించిన పద్యాలు, పాటలు మీతో పంచుకునే వేదిక

Tuesday, February 10, 2015

చిటికెన వేలు చెల్లాయి

చిటికెన వేలు చెల్లాయి
ఉంగరం వేలు బంగారం
నడిమి వేలు నాయన్న
చూపుడు వేలు నీకేసి
బొటన వేలు బొట్టుపెట్టి
ఐదువేళ్ళు అరచెయ్యి
అరచెయ్యి అరచెయ్యి జోడించి
దేముడికి దండం పెట్టు

ఈ మధ్య మా బుడ్డోడికి rhymes పెడితే 'father finger father finger where are you' అని ఒక rhyme కనిపించిది. అది చూస్తే చెన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ దగ్గర విన్న ఈ పాట గుర్తువచ్చి, ఆవిడకి ఫొన్ చేసి పొద్దున్నే నిద్రలేపి మరీ ఇది రాసుకున్నాను.ఇక్కడ schools లో ఇంకా rhymes చెప్పడం మర్చిపోలేదు కానీ, మేమెప్పుడు పాఠశాలలో ఆటలు కానీ, పాటలు కానీ నేర్చుకున్న గుర్తులేదు నాకు. కనీసం ఇంకో పదేళ్ళకైనా మన వాళ్ళు engineering, medicine గోల వదిలేసి కొంచమైన అందమైన తెలుగు పాటలు నేర్పిస్తే ఎంత బాగుంటుందో.

No comments:

Post a Comment