ఈ బ్లాగు నేను సేకరించిన పద్యాలు, పాటలు మీతో పంచుకునే వేదిక

Tuesday, February 3, 2015

వానా వానా వల్లప్ప

వానా వానా వల్లప్ప
వాకిలి తిరుగు చెల్లప్ప
కొండమీది గుండురాయి
కొక్కిరాయి కాలు విరిగె
దానికేమి మందు
వేపాకు పసుపు వెల్లుల్లిపాయ
నూనమ్మ బొట్టు
నూటొక్క సారి
పూటకొక్క తూరి

No comments:

Post a Comment