ఈ బ్లాగు నేను సేకరించిన పద్యాలు, పాటలు మీతో పంచుకునే వేదిక

Saturday, February 7, 2015

మోడ్రన్ చందమామ - modern candamama

చందమామ రావే జాబిల్లి రావే
మారుతి కారులో రావే మరమరాలు తేవే
చేతక్ మీద రావే చేకోడీలు తేవే
లారీలో రావే లడ్డూలు తేవే
జిప్సీలో రావే పెప్సీని తేవే
ఆటోలో రావే అడిగినవన్నీ తేవే
అన్నీతెచ్చి మా చిన్నితల్లికియ్యవే

No comments:

Post a Comment